Paul Jiang诗词分享

骄阳似火,汗沾地裂,黄昏霞焰,晚灯夜星,偶有微风,心爽意清。醉红妆 清宁 庚子夏日

骄阳似火气犹腾。

汗沾襟,地裂崩。

实难忘却热炎蒸。

轻云拂,翠烟凝。

黄昏霞焰树间矜。

晚灯起,夜星升。

偶有微风吹袭过,

心爽快,意清宁。

作者: Paul Jiang